Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz
  • Polski
  • Lietuviškai
  • English

Krematorium w Suwałkach powstało w ramach projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-138/12 pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa KAR-CAT KAROL KAMIL MILEWSKI poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu świadczenia usług w skali kraju i usług niewystępujących na obszarze województwa Podlaskiego” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-138/12-00 z dnia 18.02.2015r.

1 Plakietka informacyjna 15x6,5cm