Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz
  • Polski
  • Lietuviškai
  • English

Formalności związane z kremacją

Formalności związane z pogrzebem i kremacją, przygotowanie ceremonii pogrzebowej – przygotowanie do pochówku

Nasze krematorium pomoże Państwu zorganizować ceremonię pogrzebu połączonego z kremacją wedle Państwa życzeń, wyznania i preferencji. Podstawowe informacje, jakie musimy od Państwa uzyskać przy rezerwacji to:

  • Dane zmarłego
  • Data zgonu
  • Przybliżona waga

Pierwszym krokiem przy organizacji ceremonii jest uzyskanie koniecznych dokumentów (w razie pytań prosimy dzwonić)

Dokumenty:

  • Karta zgonu- jest to podstawowy dokument, bez którego nie możemy pochować zmarłego. Wypisanie karty jest bezpłatne.
  • Akt zgonu- (odpis skrócony z UC z ksero z poświadczeniem oryginalności)- dokument ten wystawia Urząd Stanu Cywilnego. Akt jest potrzebny do otrzymania zasiłku pogrzebowego, załatwienia spraw spadkowych i związanych z wypłatą ubezpieczenia na życie. Na Państwa życzenie nasze krematorium zajmie się jego wyrobieniem.
  • Dowód osobisty zmarłego.
  • Zezwolenie na kremację podpisane przez osobę zmarłą, najbliższą lub uprawnioną.