Iš pelenų gimei ir į pelenus pavirsi
  • Polski
  • Lietuviškai
  • English

Pagrindinis mūsų pasiūlos punktas tai kremavimas – mirusiojo lavono deginimas. Tai viena iš seniausių laidotuvių formų. Daugelį metų palaikų kremavimas yra taikomas Olandijoje ir kitose Pietų Europos šalyse. Pamaži palaikų deginimas pradeda funkcionuoti Lenkijos visuomenėje.

Pažangi technologija

Naujoviškas kremavimas, kurią siūlo mūsų įmonė, tai nekenksmingas ir visiškai saugus procesas. Turime avansuotą technologiniu požiūriu Merkur kremavimo pečių, Kalfrisa įmonės. Yra tai pečius pritaikytas mūsų įmonės poreikiams dėl jos buvimo vietos – suprojektuotas naudojimui, kur mažesnis gyventojų kiekis. Teikia 5-6 kremavimų atlikimo galimybę. Kremavimo trukmė: 80-90 minučių. Merkur linija tai aukščiausio patvarumo laipsnio pečiai iš prieinamų rinkoje.

Laidojimo aksesuarai

Acheron krematoriume Jums yra teikiamas platus ekologinių kremavimo karstų, o taip pat įvairių rūšių urnų, skirtų mirusio pelenams pasirinkimas. Be to mūsų pasiūloje yra kiti dekoratyviniai elementai, tokie kaip pvz. gėlės. Siūlome savo pagalbą laidojimo aksesuarų ar nekrologo parinkimui.

Paskutinis atsisveikinimas

Jūs galite pasinaudoti elegantiška, jaukia atsisveikinimo sale ir dalyvauti online laidojimo ceremonijos transmisijoje. Tai suteiks artimiesiems paskutinio atsisveikinimo su mirusiuoju galimybę, kurie dėl kokių nors priežasčių negali asmeniškai dalyvauti ceremonijoje.

PALAIKŲ EKSHUMAVIMAS

Prisitaikant prie ypatingų poreikių taip pat teikiame palaikų ekshumavimo paslaugą – mirusio kūno išėmimo iš kapo (pagrindinai dėl vėlesnio kremavimo). Pagal Lenkijos teisę ekshumavimas gali būti vykdomas pateikus įgaliojimą turinčio palaikų laidojimui asmens motyvuotu prašymu, t.y.:

  • sutuoktinio,
  • tiesiosios žemutinės linijos giminaičio (mirusiojo vaikų ir anūkų).
  • tiesiosios aukštutinės linijos giminaičio (mirusiojo tėvų),
  • šoninės linijos giminaičio iki 4 giminystės laipsnio (mirusiojo brolių ir seserų; pusbrolių ir pusseserių),
  • svainystės ryšių siejamų asmenų iki 1 laipsnio (mirusiojo žentų, marčių, uošvių).

Be to palaikų ekshumavimo sutikimą turi suteikti apskrities sanitarijos inspektorius.

Palaikų ekshumavimas yra atliekamas nuo spalio 16 d. iki balandžio 15 d. Persikėlimas turėtų įvykti ankstyvo ryto metu. Vien tik pagrįstais atvejais yra suteikiamas leidimas atlikti ekshumavimą kitu terminu (tokį sprendimą teikia sanitarijos inspektorius).

ACHERON – PROFESIONALUMO GARANTIJA

Mūsų krematoriumas siūlo profesionalias, kompetentingų darbuotojų atliekamas paslaugas. Neatsiliekame, stengiamės tenkinti aukštus kliento lūkesčius ir didėjančios rinkos reikalavimus. Bendradarbiaujant su mūsų įmone Jūs galite būti tikri, kad artimo žmogaus laidotuvės, taps iškilmingu, gražiu, pilnu dėkingumo minėjimu.