Iš pelenų gimei ir į pelenus pavirsi
  • Polski
  • Lietuviškai
  • English

Reikalaujami dokumentai

Pateikiant kremavimo užsakymą reikia pateikti:

  • kremavimo leidimą, išpildytą artimiausio šeimos nario arba asmens, užsiimančio kremavimo organizacija:
  • kremavimo leidimą [Atsisiųsti]
  • sutrumpintą mirties liudijimo kopiją, išduotą Metrikacijos biuro ar fotokopiją su laidotuvių įmonės antspaudu ir mirties liudijimo originalo patvirtinimą.
  • palaikų kremavimas – Sanitarijos ir epidomiologijos stoties leidimas.