Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz
  • Polski
  • Lietuviškai
  • English

Kremacja zwłok to jeden z najstarszych obrządków pogrzebowych, jego korzenie sięgają do starożytności. Obecnie spopielanie zwłok w naszym kraju staje się coraz bardziej powszechne. Ma to wpływ wiele czynników, poniżej przedstawiamy najistotniejsze pytania i odpowiedzi, które rozwieją nagminne wątpliwości związane z kremacją zwłok zmarłych.

  1. CZY KREMACJA JEST ZGODNA Z WIARĄ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO?

TAK. Skrajne stanowisko Kościoła Katolickiego wyrażające niezgodę na spopielanie zwłok ludzkich stało się nieaktualne. Warto wyjaśnić w tym miejscu istotę sprawy: Kościół wyznaje wiarę, iż ciało ludzkie czeka zmartwychwstanie. Wyłącznie spopielenie zwłok w zamiarze i przekonaniu, iż zmartwychwstanie nie nastąpi jest niezgodne z wiarą Kościoła. W zasadzie chodzi więc o intencje, nie o samą czynność kremacji. Należy zdać sobie sprawę, iż tradycyjny pogrzeb nie zapobiega „obróceniu się ciała w proch”. Kremacja jedynie przyspiesza ten proces. Kwestia zmartwychwstania jest zatem dalece bardziej złożona i nie możemy sprowadzić jej do stwierdzenia, że ciało zakopane w ziemi może zmartwychwstać, a to spopielone nie. Jedynym warunkiem narzuconym przez Kościół, jest wymóg, aby uroczystości pogrzebowe odbyły się jeszcze przed spopieleniem zwłok.

  1. CZY KREMACJA ZWŁOK JEST BEZPIECZNA DLA ŚRODOWISKA I LUDZI?

TAK. Kremacja zwłok jest najbardziej ekologicznym i bezpiecznym sposobem pochówku. Zaawansowane technologie, którymi dysponuje nasze krematorium gwarantują, że dym, powstający w wyniku spopielenia jest całkowicie nieszkodliwy. Dodatkowo, kremacja zwłok, w przeciwieństwie do pochówku ciała w ziemi, nie ingeruje w środowisko naturalne i nie powoduje zanieczyszczenia wód podziemnych. Ponadto spopielanie zwłok pozwala ograniczyć ilość miejsca koniecznego do pochówku zmarłego, co jest rozwiązaniem problemu braku miejsca na polskich cmentarzach.

  1. JAK PRZEBIEGA PROCES KREMACJI?

Spopielenie zwłok zmarłego przebiega w specjalnie do tego przygotowanej, ekologicznej trumnie (np. tekturowej, bądź drewnianej). Spalenie zwłok obywa się za sprawą gorącego powietrza, w temperaturze 800- 1200 stopni. Cały proces kremacji trwa średnio 2- 3 godziny.

  1. CO MOŻNA ZROBIĆ Z PROCHAMI ZMARŁEGO W ŚWIETLE PRAWA POLSKIEGO?

Zgodnie z art. 12 ustawy o cmentarzach i sposobach pochowania zwłok z 31 stycznia 1959 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 118, poz. 687 z późn. zm.) zwłoki ludzkie mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, murowanych lub katakumbach albo przez zatopienie ich w morzu. Urny z skremowanym ciałem zmarłego mogą być także umieszczanie w kolumbariach (budowle z przeznaczonymi na urny niszami w ścianie).

  1. CZY KREMACJA JEST DROŻSZA OD STANDARDOWEGO POGRZEBU?

NIE. Średni koszt spopielenia i pochówku skremowanego ciała w Polsce wynosi 2,5 tys. zł. Natomiast na pogrzeb tradycyjny wydamy ok. 4 tys. zł.