Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz
  • Polski
  • Lietuviškai
  • English

Wymagane dokumenty

Składając zlecenie kremacji należy dostarczyć:

  1. zezwolenie na kremację wypełnione przez najbliższego członka rodziny lub osoby zajmującej się organizacją kremacji:
  2. skrócony odpis aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego lub xero z pieczęcią firmy pogrzebowej i zatwierdzeniem oryginalności aktu zgonu.
  3. przy kremacji szczątków – decyzja sanepidu.